"Tình bạn của họ vẫn thân thiết như xưa." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tình bạn của họ vẫn thân thiết như xưa." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tình bạn của họ vẫn thân thiết như xưa." dịch sang tiếng anh là: Their friendship was as close as ever it had been.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login