"Ông là một người đàn ông của nhân vật sterling." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ông là một người đàn ông của nhân vật sterling." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một người đàn ông của nhân vật sterling." câu này dịch sang tiếng anh:He is a man of sterling character.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login