"Chúng tôi có thể nghe thấy họ trong phòng bên dưới, cười và đọc rap." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chúng tôi có thể nghe thấy họ trong phòng bên dưới, cười và đọc rap." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có thể nghe thấy họ trong phòng bên dưới, cười và đọc rap." câu này dịch sang tiếng anh là: We could hear them in the room below, laughing and rapping.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login