"Bạn đi đâu? Cô giận dữ đòi hỏi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn đi đâu? Cô giận dữ đòi hỏi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Bạn đi đâu?' Cô giận dữ đòi hỏi." dịch sang tiếng anh là: 'Where are you going?' she demanded angrily.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login