"Phán quyết của tòa án đã thu hẹp phạm vi của chương trình hành động khẳng định." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Phán quyết của tòa án đã thu hẹp phạm vi của chương trình hành động khẳng định." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phán quyết của tòa án đã thu hẹp phạm vi của chương trình hành động khẳng định." tiếng anh câu này dịch: The court's ruling narrowed the scope of the affirmative action program.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login