"Cô ấy dẫn tôi vào phòng vẽ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô ấy dẫn tôi vào phòng vẽ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy dẫn tôi vào phòng vẽ." dịch câu này sang tiếng anh là: She led me into the drawing-room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login