"Cô đã sống một cuộc sống khó khăn kể từ khi chồng cô qua đời." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô đã sống một cuộc sống khó khăn kể từ khi chồng cô qua đời." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã sống một cuộc sống khó khăn kể từ khi chồng cô qua đời." câu này tiếng anh là: She has been living a hard life since her husband died.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login