"Việc nhập khẩu những nhận xét của ông là chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Việc nhập khẩu những nhận xét của ông là chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc nhập khẩu những nhận xét của ông là chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn." câu này tiếng anh dịch: The import of his remarks was that we should work harder.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login