"Anh ấy đã chuyển đồ đạc của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Anh ấy đã chuyển đồ đạc của mình." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã chuyển đồ đạc của mình." câu này tiếng anh là: He'd moved his furniture round.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login