"Anh đi dọc hành lang đến một căn phòng nhỏ phía sau tòa nhà." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Anh đi dọc hành lang đến một căn phòng nhỏ phía sau tòa nhà." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đi dọc hành lang đến một căn phòng nhỏ phía sau tòa nhà." câu này dịch sang tiếng anh là: He passed along the corridor to a small room at the back of the building.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login