"Anh ấy nói rằng không ai có thể đánh bại anh ấy, nhưng anh ấy đã phải ăn lời sau khi thua vài trận." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Anh ấy nói rằng không ai có thể đánh bại anh ấy, nhưng anh ấy đã phải ăn lời sau khi thua vài trận." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy nói rằng không ai có thể đánh bại anh ấy, nhưng anh ấy đã phải ăn lời sau khi thua vài trận." tiếng anh dịch: He said that no one could beat him, but he had to eat his words after losing several games.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login