"Tôi dành cả buổi sáng để cắt cỏ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi dành cả buổi sáng để cắt cỏ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi dành cả buổi sáng để cắt cỏ." dịch sang tiếng anh là: I spent all morning mowing the lawn.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login