"Ông là một người đàn ông từ sáu mươi đến bảy mươi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông là một người đàn ông từ sáu mươi đến bảy mươi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một người đàn ông từ sáu mươi đến bảy mươi." câu này tiếng anh là: He is a man between sixty and seventy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login