"Ai đã từng nghe nói về một người đàn ông trưởng thành sợ bóng tối?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ai đã từng nghe nói về một người đàn ông trưởng thành sợ bóng tối?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ai đã từng nghe nói về một người đàn ông trưởng thành sợ bóng tối?" câu này dịch sang tiếng anh:Who ever heard of a grown man being scared of the dark?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login