"Các nhà khoa học hàng đầu đã cùng nhau đến Paris để so sánh các ghi chú về nghiên cứu hiện tại." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Các nhà khoa học hàng đầu đã cùng nhau đến Paris để so sánh các ghi chú về nghiên cứu hiện tại." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà khoa học hàng đầu đã cùng nhau đến Paris để so sánh các ghi chú về nghiên cứu hiện tại." tiếng anh câu này là:Leading scientists got together in Paris to compare notes on current research.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login