"Số lượng xe trên đường của chúng tôi đã tăng đáng kể trong năm ngoái." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Số lượng xe trên đường của chúng tôi đã tăng đáng kể trong năm ngoái." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Số lượng xe trên đường của chúng tôi đã tăng đáng kể trong năm ngoái." tiếng anh câu này dịch: The number of cars on our roads rose dramatically last year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login