"Ông là một nghệ sĩ violoncellist trong một dàn nhạc giao hưởng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông là một nghệ sĩ violoncellist trong một dàn nhạc giao hưởng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một nghệ sĩ violoncellist trong một dàn nhạc giao hưởng." câu này tiếng anh dịch: He is a violoncellist in a symphony orchestra.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login