"Bất cứ khi nào cô ở một chỗ, cô đều quay sang nhờ anh giúp đỡ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bất cứ khi nào cô ở một chỗ, cô đều quay sang nhờ anh giúp đỡ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bất cứ khi nào cô ở một chỗ, cô đều quay sang nhờ anh giúp đỡ." câu này dịch sang tiếng anh là: Whenever she was in a spot she turned to him for help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login