"Luật sư đã nói thay mặt khách hàng của mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Luật sư đã nói thay mặt khách hàng của mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Luật sư đã nói thay mặt khách hàng của mình." dịch sang tiếng anh: The lawyer spoke on behalf of his client.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login