"Allison đã đốt cháy sự nghiệp luật danh tiếng của cô khi cô có một đứa con." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Allison đã đốt cháy sự nghiệp luật danh tiếng của cô khi cô có một đứa con." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Allison đã đốt cháy sự nghiệp luật danh tiếng của cô khi cô có một đứa con." câu này tiếng anh là: Allison back-burnered her prestigious law career when she had a baby.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login