"Dù đã gần 40 nhưng cô vẫn có kế hoạch thi đấu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Dù đã gần 40 nhưng cô vẫn có kế hoạch thi đấu." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dù đã gần 40 nhưng cô vẫn có kế hoạch thi đấu." câu này tiếng anh dịch: Though she's almost 40, she still plans to compete.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login