"Charles cho thấy mình là một nhà lãnh đạo tốt." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Charles cho thấy mình là một nhà lãnh đạo tốt." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Charles cho thấy mình là một nhà lãnh đạo tốt." câu này dịch sang tiếng anh là: Charles showed himself to be a fine leader.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login