"Điều kinh hoàng của tôi, tôi nhận ra chiếc áo của mình ướt đẫm máu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Điều kinh hoàng của tôi, tôi nhận ra chiếc áo của mình ướt đẫm máu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều kinh hoàng của tôi, tôi nhận ra chiếc áo của mình ướt đẫm máu." tiếng anh là: To my horror, I realised my shirt was wet with blood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login