"Cảnh sát nhắm vòi nước vào những người tuần hành, ngâm họ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cảnh sát nhắm vòi nước vào những người tuần hành, ngâm họ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát nhắm vòi nước vào những người tuần hành, ngâm họ." câu này tiếng anh là: Police aimed water hoses at the marchers, soaking them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login