"Tuyệt vọng vì tiền, cô gọi cho em gái mình, người mà cô đã không nói chuyện trong 20 năm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tuyệt vọng vì tiền, cô gọi cho em gái mình, người mà cô đã không nói chuyện trong 20 năm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tuyệt vọng vì tiền, cô gọi cho em gái mình, người mà cô đã không nói chuyện trong 20 năm." câu này tiếng anh dịch: Desperate for money, she called her sister, whom she hadn't spoken to in 20 years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login