"Cả hai đều là những người có công việc được tôn trọng rộng rãi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cả hai đều là những người có công việc được tôn trọng rộng rãi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cả hai đều là những người có công việc được tôn trọng rộng rãi." tiếng anh là: They were both intellects whose work was widely respected.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login