"Là cốc làm bằng vàng nguyên chất?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Là cốc làm bằng vàng nguyên chất?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là cốc làm bằng vàng nguyên chất?" dịch sang tiếng anh: Is the cup made of pure gold?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login