"Họ đột kích vào các vị trí của kẻ thù với tốc độ nhanh như chớp." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Họ đột kích vào các vị trí của kẻ thù với tốc độ nhanh như chớp." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đột kích vào các vị trí của kẻ thù với tốc độ nhanh như chớp." câu này tiếng anh là: They raided the enemy positions with lightning speed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login