"Tôi đi qua một tách cà phê thứ hai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi đi qua một tách cà phê thứ hai." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đi qua một tách cà phê thứ hai." câu này tiếng anh dịch: I dawdled over a second cup of coffee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login