"Chúng tôi đã không nghĩ rằng việc cắt giảm sẽ có độ lớn này." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chúng tôi đã không nghĩ rằng việc cắt giảm sẽ có độ lớn này." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã không nghĩ rằng việc cắt giảm sẽ có độ lớn này." câu này dịch sang tiếng anh:We did not think the cuts would be of this magnitude.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login