"Cô tự hỏi ai đã gửi hoa." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô tự hỏi ai đã gửi hoa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tự hỏi ai đã gửi hoa." dịch sang tiếng anh: She wondered who had sent the flowers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login