"Cô là một người thường xuyên đến nhà." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô là một người thường xuyên đến nhà." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là một người thường xuyên đến nhà." dịch câu này sang tiếng anh: She was a frequent visitor to the house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login