"Chương trình mới sẽ mở trên sân khấu vào tháng tới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chương trình mới sẽ mở trên sân khấu vào tháng tới." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình mới sẽ mở trên sân khấu vào tháng tới." câu này tiếng anh dịch: The new show will open on Broadway next month.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login