"Cô nói với một burr nông thôn mềm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô nói với một burr nông thôn mềm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nói với một burr nông thôn mềm." câu này tiếng anh dịch: She speaks with a soft rural burr.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login