"Lò sưởi rực bức tường đối diện." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Lò sưởi rực bức tường đối diện." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lò sưởi rực bức tường đối diện." tiếng anh câu này là:The fireplace flamed the opposite wall.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login