"Tôi không thể đi mua sắm ngày hôm qua vì vậy tôi sẽ phải đi hôm nay." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi không thể đi mua sắm ngày hôm qua vì vậy tôi sẽ phải đi hôm nay." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể đi mua sắm ngày hôm qua vì vậy tôi sẽ phải đi hôm nay." dịch câu này sang tiếng anh là: I couldn't go shopping yesterday so I'll have to go today.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login