"Những người hút thuốc ngày nay thường được tạo ra để cảm thấy như những người bị xã hội ruồng bỏ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Những người hút thuốc ngày nay thường được tạo ra để cảm thấy như những người bị xã hội ruồng bỏ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người hút thuốc ngày nay thường được tạo ra để cảm thấy như những người bị xã hội ruồng bỏ." tiếng anh là: Smokers today are often made to feel like social outcasts by the moral majority.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login