"Vòng quay trung bình cho một ứng dụng hộ chiếu là sáu ngày làm việc." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Vòng quay trung bình cho một ứng dụng hộ chiếu là sáu ngày làm việc." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vòng quay trung bình cho một ứng dụng hộ chiếu là sáu ngày làm việc." câu này dịch sang tiếng anh là: The average turnaround for a passport application is six working days.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login