"Hội nghị đã được tôn sùng bởi các quyền lập pháp của nó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Hội nghị đã được tôn sùng bởi các quyền lập pháp của nó." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hội nghị đã được tôn sùng bởi các quyền lập pháp của nó." tiếng anh là: The assembly had been shorn of its legislative powers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login