"Đặt tiền của bạn vào Thorpe để giành chiến thắng, anh ta là một chứng chỉ chết." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đặt tiền của bạn vào Thorpe để giành chiến thắng, anh ta là một chứng chỉ chết." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đặt tiền của bạn vào Thorpe để giành chiến thắng, anh ta là một chứng chỉ chết." dịch sang tiếng anh là: Put your money on Thorpe to win, he's a dead cert.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login