"Cái chết của cha anh đã cho anh một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cái chết của cha anh đã cho anh một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cái chết của cha anh đã cho anh một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống." câu này tiếng anh dịch: His father's death gave him a whole new perspective on life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login