"Nó có ý nghĩa tốt để làm một số nghiên cứu trước khi mua." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nó có ý nghĩa tốt để làm một số nghiên cứu trước khi mua." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó có ý nghĩa tốt để làm một số nghiên cứu trước khi mua." câu này dịch sang tiếng anh:It makes good sense to do some research before buying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login