"Vikram Seth phải mất ba năm để viết cuốn tiểu thuyết dài 1,349 trang Một cậu bé phù hợp." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Vikram Seth phải mất ba năm để viết cuốn tiểu thuyết dài 1,349 trang Một cậu bé phù hợp." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vikram Seth phải mất ba năm để viết cuốn tiểu thuyết dài 1,349 trang 'Một cậu bé phù hợp'." tiếng anh câu này dịch: It took Vikram Seth three years to write his 1,349-page novel 'A Suitable Boy'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login