"Họ đã xuất khẩu xa như Alexandria." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Họ đã xuất khẩu xa như Alexandria." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã xuất khẩu xa như Alexandria." câu này tiếng anh dịch: They were exporting as far afield as Alexandria.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login