"Những đứa trẻ đã quyên góp được hơn 200 đô la để làm từ thiện." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Những đứa trẻ đã quyên góp được hơn 200 đô la để làm từ thiện." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những đứa trẻ đã quyên góp được hơn 200 đô la để làm từ thiện." câu này dịch sang tiếng anh là: The children raised over $200 for charity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login