"Cô là một trong những người bay solo đầu tiên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô là một trong những người bay solo đầu tiên." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là một trong những người bay solo đầu tiên." tiếng anh là: She was one of the first solo flyers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login