"Điều tra sâu hơn cho thấy anh ta có tội." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Điều tra sâu hơn cho thấy anh ta có tội." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều tra sâu hơn cho thấy anh ta có tội." câu này tiếng anh là: Further investigation revealed that he was guilty.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login