"Bạn ủi áo sơ mi của bạn - Tôi không phải là người khéo léo của bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bạn ủi áo sơ mi của bạn - Tôi không phải là người khéo léo của bạn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn ủi áo sơ mi của bạn - Tôi không phải là người khéo léo của bạn." tiếng anh là: You iron your shirt - I'm not your skivvy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login