"Lý thuyết mới là sự hoàn thiện của lý thuyết phát triển nhân cách của Corbin." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Lý thuyết mới là sự hoàn thiện của lý thuyết phát triển nhân cách của Corbin." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lý thuyết mới là sự hoàn thiện của lý thuyết phát triển nhân cách của Corbin." tiếng anh câu này là:The new theory is a refinement of Corbin's theory of personality development.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login