"Tên đầu tiên của cô ấy là Helen, nhưng tôi không biết họ của cô ấy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tên đầu tiên của cô ấy là Helen, nhưng tôi không biết họ của cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên đầu tiên của cô ấy là Helen, nhưng tôi không biết họ của cô ấy." dịch câu này sang tiếng anh là: Her first name's Helen, but I don't know her surname.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login